Confirmare de primire

Este un serviciu national de curierat care consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar.

Caracteristici:

 • Acest serviciu poate fi solicitat de catre expeditor, prin completarea rubricii de pe nota de livrare;
 • Este disponibil pentru toate localitatile din Romania, conform Ariei de acoperire Posta Panduri;
 • Colectare si livrare Sambata in localitatile cuprinse in Arie livrare / preluare sambata;
 • Livrarea se realizeaza in regim “door-to-door”;
 • Livrarea este conditionata de completarea corespunzatoare si semnarea de catre destinatar a confirmarii de primire;
 • Termenul mediu de livrare este de o zi lucratoare si de maxim 2 (doua) zile lucratoare, calculate de la preluare;
 • Presupune 2 (doua) incercari gratuite de livrare, efectuate in zile diferite;
 • Termenul de returnarea confirmarii deprimire este mediu de 3 (trei) zile si maxim 5 (cinci) zile de la livrare;
 • Confirmarea de primire se trimite fizic si trebuie sa contina urmatoarele informatii: nume/prenume destinatar, calitate (destinatar sau imputernicit), semnatura persoane fizice/juridice, data;
 • Copia confirmariide primire se pastreaza in arhiva Furnizorului maxim 9 (noua) luni de la predarea trimiterii postale;
 • Acest serviciu poate fi asociat cu urmatoarele servicii:
  • Serviciul de trimitere cu valoare declarata;
  • Serviciul contra Ramburs;
  • Serviciul schimbare destinatie.