Oferta Comerciala

 

OFERTA COMERCIALĂ

POSTA PANDURI

C SOLUTION S.R.L.

Serviciul „Pachetomat.ro”

Denumirea comercială: „Pachetomat.ro”

Acest serviciu se aplică atât persoanelor fizice cât și juridice cu sau fără contract de furnizare de servicii poştale cu POŞTA PANDURI – C SOLUTION S.R.L.

Este un serviciu național de curierat din categoria serviciului de trimitere recomandată, care constă în preluarea de către Poşta Panduri a unei trimiteri poştale (plicuri și colete), prin intermediul automatelor poștale Pachetomate® (marca înregistrata Poșta Panduri) şi predarea acesteia, la cererea expresă a expeditorului, într-un Pachetomat Poşta Panduri sau la o adresă destinație “la ușă”.
Dacă destinatia trimiterii poștale este un Pachetomat®, aceasta va fi pastrată în Pachetomat® timp de doua zile lucrătoare iar dacă trimiterea poştală nu a fost ridicată din Pachetomat® în 2 zile, aceasta va putea fi colectată spre păstrare încă 3 zile în punctele de ridicare deservite de personal ale POŞTA PANDURI.
Termenul de livrare este cuprins între una și maxim 5 zile lucrătoare pentru ridicarea coletelor/trimiterilor poştale din Bucureşti şi livrarea acestora în Bucureşti.
Pentru ridicări/livrări naţionale intervalul de livrare este cuprins între una şi maxim 5 (cinci) zile lucrătoare calculate de la preluare.
Depunerea, trimiterilor poștale (plicuri, colete), în Pachetomatele Poşta Panduri se face pe bază de cod de QR, trimis expeditorului pe email.

Ridicarea, trimiterilor poștale (plicuri, colete), din Pachetomatele Poşta Panduri se face pe baza de cod de ridicare, pus la dispoziția destinatarului prin SMS și/sau email.

Caracteristici:

 • Serviciu preplătit – plata se face prin sistemul PlatiOnline.ro
 • Este disponibil conform listei de Pachetomate Poșta Panduri;
 • Colectare și livrare Sămbăta;
 • Termenul de livrare este cel mult 5 zile lucrătoare, calculate de la preluare;
 • Urmarirea online a trimiterii poştale;
 • Un colet per trimitere poștală;
 • Greutatea maxim admisă per colet este 10kg, iar dimensiunile maxime acceptate sunt 25 x 30 x 45 cm;
 • Expedierea se efectuează numai prin prezenţa fizică a expeditorului la Pachetomat® și numai după confirmarea codului de depunere (pus la dispoziția expeditorului prin email);
 • Livrarea se efectuează numai prin prezenţa fizică a destinatarului la Pachetomat® și numai după confirmarea codului de ridicare (pus la dispoziția destinatarului prin SMS și/sau email);
 • În cazul lipsei codului de depunere / ridicare sau introducerii lui greșite la Pachetomat – expedierea / livrarea nu va putea fi finalizată;
 • Serviciu este oferit persoanelor fizice si juridice cu sau fără contract;

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată;
 • Serviciul schimbare destinaţie;
 • Serviciul confirmare de primire.
 • Serviciul livrare sâmbăta;
 • Serviciul expediție la schimb – „Colet la schimb”;

Dimensiunile maxime ale coletelor exprimate în milimetri, acceptate în rețeaua de Pachetomate Poşta Panduri sunt:

Cutie Înălțime Adâncime Lățime Locație
XS 130 470 340 *
S 170 470 340 *
M 270 470 340 *
L 570 470 340 București

Serviciul „Click & Collect – Pachetomat”

Denumirea comercială: „Click & Collect – Pachetomat”

Acest serviciu se aplică doar persoanelor juridice care vor încheia un contract de furnizare de servicii poştale cu POŞTA PANDURI – C SOLUTION S.R.L.

Este un serviciu național de curierat din categoria serviciului de trimitere recomandată, care constă în preluarea de către Poşta Panduri a unei trimiteri poştale (plicuri și colete) şi predarea acesteia, la cererea expresă a destinatarului, într-un Pachetomat Poşta Panduri, de unde destinatarul îl poate ridica în interval de 2 zile lucrătoare.
Dacă trimiterea poştală nu a fost ridicată din Pachetomat în 2 zile, aceasta va putea fi colectată spre păstrare încă 3 zile în punctele de ridicare deservite de personal ale POŞTA PANDURI.

Termenul de livrare este cuprins între o zi și 5 zile lucrătoare pentru ridicarea coletelor/trimiterilor poştale din Bucureşti şi livrarea acestora în Bucureşti.
Pentru ridicări/livrări naţionale intervalul de livrare este cuprins între una şi maxim 5 (cinci) zile lucrătoare calculate de la preluare.
Ridicarea, trimiterilor poștale (plicuri, colete), din pachetomatele Poşta Panduri se face pe baza de cod de ridicare, pus la dispoziția destinatarului prin SMS și/sau email.

Caracteristici:

 • Livrarea se realizează în regim „Livrare în Pachetomat”;
 • Este disponibil conform listei de Pachetomate Posta Panduri;
 • Colectare și livrare Sămbăta;
 • Termenul de livrare este cel mult 5 zile lucrătoare, calculate de la preluare;
 • Urmarirea online a trimiterii poştale;
 • Un colet per trimitere poștală;
 • Greutatea maxim admisă per colet este 20 kg, iar dimensiunile maxime acceptate sunt 57 x 47 x 34 cm;
 • Livrarea se efectuează numai prin prezenţa fizică a destinatarului la Pachetomat și numai după confirmarea codului de ridicare (pus la dispoziția destinatarului prin SMS și/sau email);
 • În cazul lipsei codului de ridicare sau introducerii lui greșite la Pachetomat – livrarea nu va putea fi efectuată;
 • Serviciul este preplătit – plata a fost făcută în avans de expeditor;
 • Serviciu oferit exclusiv persoanelor juridice aflate sub contract;

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

  • Serviciul de trimitere cu valoare declarată;
  • Serviciul schimbare destinaţie;
  • Serviciul confirmare de primire.
  • Serviciul livrare sâmbăta;
 • Serviciul expediție la schimb – „Colet la schimb”;

Dimensiunile maxime ale coletelor exprimate în milimetri, acceptate în rețeaua de Pachetomate Poşta Panduri sunt:

Cutie Înălțime Adâncime Lățime Locație
XS 130 470 340 *
S 170 470 340 *
M 270 470 340 *
L 570 470 340 București

 

Serviciul „Standard”

Denumirea comercială „Standard”

Acest serviciu se aplică doar persoanelor juridice care vor încheia un contract de furnizare de servicii poştale cu POŞTA PANDURI – C SOLUTION S.R.L.

Este un serviciu poștal de trimitere recomandata, care consta în preluarea de către Posta Panduri (colectarea, sortarea, transportul și livrarea) a trimiterii poştale – plicuri (maxim 1 kg) și colete (maxim 31,5 kg) – şi predarea acesteia destinatarului, la adresa acestuia (menționată de către expeditor), într-un termen minim de o zi lucrătoare și de maxim 5 zile lucrătoare, excepție făcând localitățile cu zile fixe de livrare (localitățile îndepărtate). În acest caz, termenul de livrare va fi disponibil pe documentul de transport (awb) al expedierii.
Termenii de livrare nu includ sărbătorile legale, cazuri de forță majoră și cazuri fortuite;

Caracteristici:

 • Livrarea se realizeaza în regim “door-to-door”;
 • Serviciul este realizat în parteneriat cu SC Urgent Cargus SRL, SC Bookurier Logistics SRL, SC Nemo Expres Logistic SA, Posta Romana, Stack Cuourier SRL;
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform Ariei de acoperire Posta Panduri;
 • Colectare și livrare Sâmbăta în localităţile cuprinse în Arie de preluare/ livrare sâmbăta;
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și de maxim 5 zile lucrătoare, calculate de la preluare;
 • Presupune 2 (două) încercări gratuite de livrare, efectuate în zile diferite;
 • Livrarea se efectuează numai după semnarea de către destinatar a borderoului de livrare sau numai după comunicarea codului de livrare pus anterior la dispoziția destinatarului ;
 • În cazul refuzului destinatarului de a semna borderoul de livrare sau lipsa a codului de livrare, Furnizorul nu va preda trimiterea poștală;
 • Plata se poate efectua și de către destinatar, la tarifele negociate cu expeditorul;
 • Pentru confirmarea de primire, în loc de semnătura fizica, poate fi utilizat un cod de ridicare, ce este trimis în prealabil destinatarului. În lipsa codului de ridicare, coletul nu poate fi livrat.

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarata;
 • Serviciul contra Ramburs;
 • Serviciul schimbare destinație;
 • Serviciul livrare sambata;
 • Serviciul confirmare de primire;
 • Serviciul retur documente;
 • Serviciul expediție la schimb – „Colet la schimb”;
 • Serviciul deschiderea coletului la livrare;
 • Serviciul kilometri suplimentari;
 • Serviciul suprataxă pentru colete non-standard;

 

Serviciul „Internațional Aerian”

Denumirea comercială „Internațional Aerian”

Acest serviciu se aplică doar persoanelor juridice care vor încheia un contract de furnizare de servicii poştale cu POŞTA PANDURI – C SOLUTION S.R.L.

Este un serviciu aerian internațional de curierat care face parte din categoria serviciului de trimitere recomandată și care oferă clienților livrarea trimiterii poștale (plicuri și colete) în întreaga lume.

Caracteristici:

 • Serviciul este realizat prin parteneriat cu societatea TNT România SRL;
 • Termenul în care trimiterea este predată către partener este de minim o zi și maxim 2 (doua) zile lucrătoare;
 • Presupune 2 (două) încercări gratuite de livrare, efectuate în zile diferite;
 • Termenul mediu de livrare este de 5 (cinci) zile și maxim de 10 (zece) zile, calculat de la preluare;
 • Plata serviciului este efectuata doar de către expeditor;
 • Greutate maximă admisă per trimitere postala este de 31.5 kg;

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată;
 • Serviciul schimbare destinație;
 • Serviciul confirmare de primire.

 

Serviciul „Internațional rutier”

Denumirea comercială „Internațional rutier”

Acest serviciu se aplică doar persoanelor juridice care vor încheia un contract de furnizare de servicii poştale cu POŞTA PANDURI – C SOLUTION S.R.L.

Este un serviciu rutier de curierat care face parte din categoria serviciului de trimitere recomandată ce oferă clienților livrarea trimiterii poștale (plicuri și colete) în întreaga lume.

Caracteristici:

 • Serviciul este realizat în parteneriat cu societatea GLS General Logistics Systems Romania S.R.L.;
 • Termenul în care trimiterea este predată către partener este de maximum 96 de ore;
 • Presupune 2 încercări gratuite de livrare, efectuate în zile diferite;
 • Plata serviciului este efectuata doar de către expeditor;

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarata;
 • Serviciul schimbare destinație;
 • Serviciul confirmare de primire.

 

Servicii suplimentare

Valoare declarată

Este un serviciu poştal care constă în asigurarea unei trimiteri poștale (plicuri și colete) înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor și eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Caracteristici:

 • Are ca obiect extinderea limitei de răspundere a furnizorului Poşta Panduri;
 • Taxa aferentă asigurării trimiterii poștale: 1% din valoarea declarată, menționată pe documentul de transport;
 • În cazul clienților care dețin încheiat un contract comercial, plata se poate efectua și de către destinatar;
 • Valoarea maximă declarată: 5.000 Ron/trimitere poștală;
 • Livrarea se realizează în regim “door-to-door”;
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform Ariei de acoperire Posta Panduri;
 • Termenul minim de livrare este de o zi lucrătoare și de maxim 5 zile lucrătoare, calculate de la preluare;

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul Standard
 • Serviciul Click & Collect
 • Serviciul Internațional Aerian
 • Serviciul Internațional Rutier

Cash on delivery / Ramburs (COD – Numerar la livrare)

Serviciu poştal distinct pentru expedițiile naționale care constă în plata efectuată de destinatar către expeditor, prin intermediul rețelei de curierat Poșta Panduri,
a valorii produsului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate (plicuri și colete), respectiv preluate de furnizorul de servicii poștale.

Caracteristici:

 • Valori maxime de rambursare:
  • – 5,000 RON (pentru serviciul de rambursare cu destinatari persoane juridice);
  • – 10,000 RON (pentru serviciul de rambursare cu destinatari persoane fizice);
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 5 zile lucrătoare, calculate din momentul preluării;
 • Termenul de returnare a valorii restituirilor colectate este de maxim 14 zile lucrătoare din momentul livrării;
 • Termenul de returnare a coletului refuzat de destinatar este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data refuzului;
 • Expeditorul este obligat să indice corect și complet toate datele de identificare pe nota de transport, completând toate câmpurile aferente;
 • Returnarea valorii restituirilor se realizează prin intermediul unui cont colector în cazul clienților care au încheiat un contract comercial
 • Livrarea este realizată în regim „door-to-door”
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform zonei de acoperire Posta Panduri.

Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciul Standard
 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată
 • Serviciul de redirecționare
 • Serviciu de confirmare la primire

Serviciu de confirmare la primire

Serviciu suplimentar pentru expedițiile naționale care constă în predarea către expeditor a dovezii privind livrarea trimiterii poștale recomandate, confirmată în scris de către destinatar.
Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat de către expeditor, completând câmpul corespunzător din nota de transport;
 • Este disponibil pentru toate localitățile din România, conform zonei de acoperire Poşta Panduri;
 • Livrarea este realizată în regim „door-to-door”;
 • Livrarea este condiționată de completarea și semnarea corespunzătoare de către destinatar a confirmării de primire;
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 5 zile lucrătoare, calculate din momentul preluării;
 • Presupune 2 (două) încercări de livrare gratuite, realizate în zile diferite;
 • Termenul de returnare a confirmării de primire este de 3 zile lucrătoare din momentul livrării;
 • Confirmarea de primire trimisă fizic trebuie să conțină următoarele informații: numele/prenumele destinatarului, calitate (destinatar sau împuternicit), semnătura persoanei fizice/juridice, data;
 • O copie a confirmării de primire este păstrată în arhiva Furnizorului timp de maxim 9 (nouă) luni din momentul livrării trimiterii poștale.
  Acest serviciu poate fi asociat cu următoarele servicii:

 • Serviciuil Standard
 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată

 • Cash on delivery (COD – Numerar la livrare)

Livrare sâmbăta

Serviciul suplimentar constă din livrarea sâmbăta a trimiterilor poștale preluate de la expeditori în zilele de vineri.
Caracteristici

 • Serviciul este oferit selectând opțiunea de livrare sâmbăta, care se regăsește în nota de transport;
 • Colectarea / livrarea este realizată în 2,613 localități, conform Anexei privind localitățile – Zonă de preluare / livrare sâmbăta;
 • În cazul clienților care au încheiat un contract comercial, plata poate fi efectuată și de către destinatar;
 • Dacă livrarea nu poate fi efectuată din motive imputate furnizorului Posta Panduri, se restituie taxa pentru acest serviciu. Taxa pentru acest serviciu nu se restituie dacă livrarea nu poate fi efectuată din motive în afara controlului Posta Panduri;
 • Serviciul este oferit și pentru trimiterile poștale cu preluare in punctele Click & Collect (Pachetomate) Posta Panduri.

Retur documente

Este un serviciu care constă în predarea către destinatar a unei trimiteri poștale (plicuri și colete) și preluarea de la acesta a unui alt plic care urmează a fi livrat expeditorului.
Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat doar de catre expeditor;
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 5 zile lucrătoare, calculate din momentul preluării;
 • În cazul în care destinatarul refuză să predea trimiterea poștală pentru retur, Furnizorul nu va efectua livrarea.

Expediție la schimb – „Colet la schimb”

Este un serviciu care constă în predarea către destinatar a unui colet și preluarea de la acesta a unui alt colet care urmează a fi livrat expeditorului.
Caracteristici:

 • Serviciul poate fi solicitat doar de catre expeditor;
 • Termenul de livrare este de minim o zi lucrătoare și maxim 5 zile lucrătoare, calculate din momentul preluării;
 • În cazul în care destinatarul refuză să predea trimiterea poștală pentru retur, Furnizorul nu va efectua livrarea.

Deschiderea coletului la livrare

Este un serviciu care îi permite destinatarului să deschidă și să verifice vizual (nu tehnic), timp de maxim 5 (cinci) minute, conținutul trimiterii poștale înainte de predare. Serviciul este accesat bifând câmpul corespunzător din documentul de transport.
Caracteristici:

 • Serviciul este oferit clienților care au încheiat un contract comercial cu Posta Panduri;
 • Trimiterea poștală supusă deschiderii trebuie să poată fi închisă și sigilată (de ex. în cutii de carton) după inspecția vizuală;
 • Dacă, după verificarea vizuală a integrității coletului, clientul este de acord să îl primească, înainte de deschiderea efectivă a expediției, acesta va indica în nota de livrare, clar, numele și prenumele și va semna de primire;
 • Dacă, după deschiderea coletului, destinatarul constată că produsul comandat nu corespunde cu ceea ce a cerut, nu este în stare perfectă și prezintă semne de lovituri, zgârieturi sau alte probleme estetice, destinatarul are dreptul să refuze primirea;
 • Pentru a refuza primirea expediției, destinatarul trebuie să completeze procesul verbal de constatare, în prezenta curierului, în momentul livrării. Documentul nu mai poate fi completat după plecarea curierului;
 • După ce destinatarul refuză să primească expediția și după ce semnează nota de livrare, curierul va sigila expediția și o va returna expeditorului
 • În cazul în care o expediție conține mai multe produse, dacă după deschiderea coletului (coletelor) la livrare, destinatarul constată că unul dintre produse nu este în stare perfectă și decide să îl refuze, procedura presupune returnarea tuturor produselor livrate;
 • Serviciul poate fi achitat doar de expeditor;
 • Serviciul nu este furnizat în cazul serviciului de confirmare la primire.

Kilometri suplimentari

Este o taxă care se aplică în cazul în care predarea/livrarea unui colet este realizată în afara localităților menționate în Aria de Acoperire Posta Panduri fără km suplimentari.
Lista localităților deservite este publicată online la adresa https://comercianti.livrarionline.ro/localitati.

PostaPanduri.ro – Livrare în
pachetomat Colet până în 3 kg
pentru comenzile achitate prin
altă metodă decât PlatiOnline.ro8.50-11.50-n.a.n.a.

SERVICII BUCUREȘTI LOCALITĂȚI PRINCIPALE LOCALITĂȚI ÎNDEPĂRTATE
Standard Oferta personalizata pt. dvs Standard Oferta personalizata pt. dvs Standard Oferta personalizata pt. dvs
Click&Collect – Pachetomat 7.00 primele 2 luni gratuit 10.00 primele 2 luni gratuit n.a. n.a.
Livrare la domiciliu Colet până în 3 kg 9.00 13.50 20.00
Kg adiționale 1.10 1.10 1.10
Ramburs în cont colector 2.20 2.20 2.20
Notificare livrare și audit calitate servicii prestate prin SMS și/sau e-mail inclus inclus inclus
Asigurare la valoarea declarată 1% 1% 1%
Taxa retur colete până în 3 kg 6.00 6.00 6.00
Taxa retur documente 6.00 6.00 6.00
Taxa confirmare livrare copie fizica 6.00 6.00 6.00
Taxa schimb colete 6.00 6.00 6.00
Taxa plic livrare la ușă 8.00 10.00 16.00
Taxa deschidere colet pt. livrare la ușă La cerere
Poșta Română – Click&Collect Ridicare din oficiile poștale Colet până în 3 kg pentru comenzile achitate prin PlatiOnline 10.00 10.00 n.a. n.a.
Poșta Română – Click&Collect
Ridicare din oficiile poștale
Colet până în 3 kg pentru comenzile
achitate prin alta metoda decât PlatiOnline
11.50 11.50 n.a. n.a.
Poșta Română – Coletărie Colet până în 3 kg pentru comenzile achitate prin PlatiOnline În curs de implementare
Poșta Română – Coletărie Colet până în 3 kg pentru comenzile achitate prin alta metoda decât PlatiOnline În curs de implementare

Tariful se aplică pentru cea mai mare dintre greutatea gravimetrica (fizică) reala a expedierii și greutatea volumetrică, care se calculează conform formulei: lungime x lățime x înălțime (măsurate în centimetri) /6000.

Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.