Notificare

 Prin prezenta dorim sa va informam ca in data de 30 august 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial O.G. nr. 27/2019 care modifica dispozitiile OUG nr.13/2013 privind serviciile postale, legislatie aplicabila contractelor existente intre C Solution SRL (Posta Panduri), in calitate de transportator si furnizor de servicii postale si compania dumneavoastra in calitate de beneficiar, astfel: 

1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in conformitate cu dispozitiile Art.42/Alin.1 din OUG nr.13/2013 privind furnizarea serviciilor postale, aplicabile la data prezentei, raspunderea legala a C Solution SRL (Posta Panduri), in calitatea sa de furnizor de servicii postale si de curierat, pentru pierderea, furtul, distrugerea partiala sau totala a unei expedieri este reglementata dupa cum urmeaza: 

 

(1) Furnizorii de servicii postale raspund pentru trimiterile postale interne dupa cum urmeaza: 

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala: 

1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs; 

2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu contra ramburs fara valoare declarata; 

3. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu contra ramburs; 

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare: 

1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; 

2. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; 

c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii postale raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar. 

 

2. Incepand cu data de 01 Ianuarie 2020, in conformitate cu dispozitiile Art.2/punctul 16 din OUG nr.13/2013 privind furnizarea serviciilor postale, greutatea maxima taxabila admisa la preluare pentru o expediere postala va fi de 30 kilograme. Expedierea a carei greutate va depasi aceasta limita maxima, va urma regimul serviciului de transport de marfa si nu al serviciilor postale. 

Avand in vedere cele mai sus prezentate, va comunicam ca termenii contractuali se modifica conform cu dispozitiile legale mentionate la punctele 1) si 2) de mai sus, prezenta notificare urmand a modifica corespunzator contractul existent intre parti. In situatia in care beneficiarul nu raspunde, in scris, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea prezentei notificari si nu specifica in mod expres motivele pentru care nu este de acord cu modificarea contractului conform cu dispozitiile legale mai sus mentionate, se considera ca le-a acceptat si a fost de acord cu aplicarea lor. 

 

Descarcă notificarea în format PDF aici: CSolution SRL NOTIFICARE COMERCIANTII contract PostaPanduri LivraiOnline