Standard

Este un  serviciu  national  de  curierat  din  categoria  serviciului de  trimitere  recomandata, care  consta  in preluarea de catre Posta Panduri a unei trimiteri postale (plicuri si colete) si predarea acesteia destinatarului, la adresa acestuia, in termen mediu de o zi lucratoare si de maxim 2 (doua) zile lucratoare, calculate de la preluare, pe baza de semnatura de primire mentionata de destinatar pe borderoul de livrare, in schimbul unui tarif.

Caracteristici:

 • Livrarea se realizeaza in regim “door-to-door”;
 • Serviciul este realizat in parteneriat cu SC Urgent Cargus SRL, SC Bookurier Logistics SRL, SC Nemo Expres Logistic SA;
 • Este disponibil pentru toate localitatile din Romania, conform Ariei de acoperire Posta Panduri;
 • Colectare si livrare Sambata in localitatile cuprinse in Arie de preluare/ livrare sambata;
 • Termenul mediu de livrare este de o zi lucratoare si de maxim 2 (doua) zile lucratoare, calculate de la preluare;
 • Presupune 2 (doua) incercari gratuite de livrare, efectuate in zile diferite;
 • Livrarea se efectueaza numai dupa semnareade catre destinatar a borderoului de livrare;
 • In cazul refuzului destinatarului de a semna Borderoulde livrare, Furnizorul nu va preda trimiterea postala;
 • Plata se poate efectua si de catre destinatar, la tarifele negociate cu expeditorul;
 • Serviciu oferit exclusiv persoanelor juridice aflate sub contract;
 • Acest serviciu poate fi asociat cu urmatoarele servicii:
  Serviciul de trimitere cu valoare declarata;
  Serviciul contra Ramburs;
  Serviciul schimbare destinație;
  Serviciul livrare speciala
  Serviciul confirmare de primire.