Termeni si conditii-old

Descarcă aici: 1 ANCOM – TC Contract de TRANSPORT POSTA PANDURI

Descarcă aici: 2 Modalitati de ambalare si bunuri interzise si restrictionate la transport

INTRODUCERE

Prezentul document reprezentand Termenii si Conditiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii informatice, denumit in continuare „TCU„.

Prezentul TCU este incheiat intre dumneavoastra (numit in continuare „dvs„, „al dvs.” sau „beneficiar„) in calitate de beneficiar si S.C. C SOLUTION S.R.L. (numit in continuare „nostru„, „al nostru„, „LivrariOnline„, “C SOLUTION”, sau „furnizor„) in calitate de furnizor de servicii informatice. Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU).

S.C. C SOLUTION S.R.L., cu sediu social in Bucuresti, Sector 6, Aleea Callatis nr.7, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub numarul J40/8552/2001, avand Codul Fiscal RO14225696, reprezentata de dl. Catalin Maftei.

C SOLUTION isi rezerva dreptul de a modifica, schimba, inlatura sau adauga termeni si conditii prezentului TCU, incluzand, dar nelimitandu-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de functionare, utilizare/comportament a clientilor in raport cu imaginea, angajatii C SOLUTION. C SOLUTION poate beneficia de acest drept fara notificari sau instiintari prealabile. Indiferent de comunicarile/instiintarile anterioare, utilizarea continua a serviciilor reprezinta acordul Dvs. asupra acestor modificari. Verificarea periodica a modificarilor si schimbarilor intervenite in prezentul TCU, precum si corectitudinea datelor furnizate de Dvs. sunt in intregime responsabiliatea Beneficiarului.

Folosirea aplicatiei LivrariOnline, implica acceptarea acestor conditii de utilizare. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a aplicatiei, se recomanda citirea cu atentie a acestui document.

Acesta aplicatia este intretinuta, administrata si gazduita de serverele furnizorului.

DEFINIȚII:

LivrariOnline.ro, PostaPanduri.ro: site-urile de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe aceste site-uri web sau pe subdomeniile acestora.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de furnizor prin intermediul site-urilor www.livrarionline.ro, PostaPanduri.ro, în special cele de acces la aplicații de facturare, gestionare și administrare de documente financiar contabile, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Client: persoana juridică (companie de curierat si/sau comerciant) care se înregistrează ca utilizator.

Vizitator: orice persoana fizică si/sau juridical ce vizitează website-urile www.livrarionline.ro sau, PostaPanduri.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA PREZENTULUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul livrarionline.ro si PostaPanduri.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a-și crea un cont. Toate comenzile șî deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a LivrariOnline Cloud”.

În calitate de operator al site-urilor www.livrarionline.ro si PostaPanduri.ro, furnizorul prestează pentru Client servicii de acces la sistemul de gestionare și administrare a trimiterilor postale la usa, in pachetomate si coletarie, sincronizarea datelor din contul de client, asistență pentru aceste servicii, backup de date – de oriunde prin accesul la Internet – prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.

Serviciile pot fi accesate de pe browser-e web Mozilla Firefox, Internet Explorer 10+, Chrome din sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android.

Preturile si tarifele pentru folosirea serviciilor oferite de furnizor sunt stabilite prin contract, cu fiecare client in functie de cerintele si necesitatile acestuia.

Contractul de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile LivrariOnline Cloud.

DURATA

Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data semnarii, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la serviciul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului din contract, acesta se va prelungi automat fără nicio formalitate.

Furnizorul oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit aplicatia LivrariOnline Cloud pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere  ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR

Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

Accesul la sistemul LivrariOnline.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai achita obligatiile financiare fata de Furnizor. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.livrarionline.ro si PostaPanduri.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Furnizorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Furnizorului pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Furnizorului, Clientul își poate exporta nomenclatoarele de clienti, de tranzactii effectuate, etc., în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract etc), Furnizorul se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele. Furnizorul nu își poate asuma vreo obligație legata de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

In privinta serviciului (serviciilor) API, disponbil(e), Furnizorul mentioneaza ca accesul autorizat al Clientilor este nelimitat. Din motive de securitate, accesul catre serviciul API este limitat tehnic la 5 apelari pe secunda. In cazul depasirii acestei limite, Furnizorul poate bloca temporar accesul catre acest serviciu. Pentru modificari ale acestei limite sau intrebari privind documentatia, va rugam sa ne scrieti pe adresa support@livrarionline.ro.

De asemenea, Furnizorul depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Furnizorului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Drepturile și obligațiile Clientului

Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

Clientul se obligă să folosească serviciile Furnizorului în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Furnizorului.

Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalurilor www.LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro:

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Furnizorul asigură:

– accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea documentelor emise cu ajutorul sistemului LivrariOnline Cloud. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv, iar datele și contul de utilizator vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii.

– asistență tehnica conform regulilor stabilite prin contract de catre parti;

– backup zilnic al datelor;

– conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)

– sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Furnizorului nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din aplicatie. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate in prezentul contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-urile LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro.

În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului.

Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

Înregistrare, parole și responsabilități

Înregistrarea pe site-urile LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: aplicatiei LivrariOnline) este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

Furnizorul asigura aplicarea stardardelor de securitate PCI-DSS in vigoare, pentru a asigura o comunicare securizata prin Internet.

Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-urilor LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

Răspunderea contractuală

Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

Clientul garantează informația pe care o furnizează către LivrariOnline.ro si PostaPanduri.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Furnizorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Furnizorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

Furnizorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al aplicatiei LivrariOnline – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Furnizorului si a furnizorilor sai, si este aparat de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Furnizorului a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

           PROPRIETATEA INFORMATIILOR DIN CONT

Accesul la contul de utilizator al sistemului LivrariOnline, se face prin intermediul unui nume de utilizator si o parola transmise de catre Furnizor in momentul activarii contului. Sunteti de acord sa pastrati aceasta parola confidentiala. Sunteti responsabil de mentinerea securitatii contului Dvs. si sunteti raspunzator pe deplin de toate activitatile ce se desfasoara in contul Dvs. si orice actiuni efectuate in legatura cu numele domeniului Dvs. inclusiv cu cele efectuate de userii adreselor de email de pe domeniul Dvs. sau de actiunile partenerilor (reprezentati legali sau angajatii acestora) angajati in realizarea/intretinerea si sau promovarea siteului Dvs.

           LEGATURI

Furnizorul nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe acesta aplicatiei (legaturi de natura comerciala sau publicitara). Raspunderea pentru acesta aplicatiei o poarta in intregime proprietarii acesteia.

COMENTARII, COMUNICARI SI ALTE DATE/INFORMATII

Cei care acceseaza/viziteaza site-ul pot face comentarii si orice alte comunicari; pot sa trimita e-cards; sa transmita sugestii, idei, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori in lant, mail-uri in masa sau orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricarei alte entitati vor fi sanctionate in conformitate cu legile in vigoare. Furnizorul are dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge orice astfel de continuturi identificate pe site. Furnizorul nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicari.

In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente, se considera ca utilizatorul confera Furnizorului si afiliatilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloc. Se garanteaza, de asemenea, Furnizorului si afiliatilor/asociatilor sai sau celor carora le retransmite dreptul de licenta dreptul de a utiliza numele pe care il asociati cu un astfel de continut. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul mesajelor/comunicarilor afisate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului LivrariOnline si PostaPanduri.ro.

Toti membrii inregistrati LivrariOnline pot primi comunicari electronice / newslettere de la reteaua de website-uri ai companiei.

SECURITATEA INFORMATIILOR

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Furnizorul nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

DECLINAREA RESPONSABILITATII

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in stransa colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre furnizorii fiecarei marci. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

GRESELI DE TIPARIRE

Societatea C SOLUTION S.R.L. si furnizorii sai nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc.

CONDITII LEGALE

LivrariOnline functioneaza conform prevederilor legale ale Statului Roman.

DISPUTE SI CONFLICTE

Orice conflict aparut intre Furnizor si Clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu, iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

DISPOZITII FINALE

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.